Reactie op email van Steven Derix

Kreeg gisteren een email van NRC-correspondent Steven Derix.

Hij schreef:

Hallo Max:

“Ik voor zaterdag over hoe onder meer het werk van Bonanza Media landt in Rusland. Ik heb de volgende vragen voor je. Het zou fijn zijn als je voor morgenmiddag kunt reageren:”

Steven en ik hebben elkaar nog nooit in levenden lijve ontmoet, maar dankzij ‘social media’ kunnen we toch goed met en over elkaar communiceren. Op 18 februari 2020 verscheen dit op Twitter:

Steven: “Is Van Der Werff lid van de NVJ?”

Marcel: “Sterker hij heeft ook een perskaart. De NVJ stelt bepaalde voorwaarden aan het kunnen verkrijgen van een perskaart zoals inkomen.”

Steven: “Nou ja zeg. Daar ga ik ze op aanspreken.” [screenshot]

En:

De ‘kwestie van der Werff’ ontstond nadat het Lelijke Gezicht van de Burgerjournalstiek in een Twitter-barrage ‘aantoonde’ dat het door mij, namens Bonanza Media, gelekte Engelstalige document van de MIVD  “extreem zeker fake is“.

George van Houts merkte op: “Grappig. Brief van MIVD blijkt extreem zeker echt. Marcel had er een draad van een hele reeks posts vol bewijzen voor bij elkaar geBellingcat die aantoonden dat de brief “extreem zeker fake” was. Grappig.”

Nu naar mijn antwoorden op de vragen van NRC-correspondent Steven Derix. Steeds eerst de vraag, daarna mijn reactie(s) gemarkeerd met *, ** enzovoorts,

Hallo Max:

Ik voor zaterdag over hoe onder meer het werk van Bonanza Media landt in Rusland. Ik heb de volgende vragen voor je. Het zou fijn zijn als je voor morgenmiddag kunt reageren:

Klopt het dat je nu in de Filippijnen woont?

* Ja, ik overleef op seizoensbasis in de Filippijnen tussen cyclonen, vulkaanuitbarstingen en aardbevingen.

Ben je nu fulltime met het MH17-onderzoek bezig of heb je ook andere betaalde werkzaamheden?

* Je vraag impliceert dat mijn MH17-onderzoek een betaalde werkzaamheid is. Los van het feit of dat wel of niet zo is, hoe weet jij dat?
** Ongeveer drie jaar geleden stelde je NRC-collega Wilmer Heck  ook al vragen over mijn financiën:

“Klopt het dat je ooit bekend hebt gemaakt dat een van je Oekraïnereizen is betaald door Russische mensen? Zo ja, wie waren dat dan en kan je dan nog wel onafhankelijk werken?”  [Bron]

Ik heb destijds een audit laten doen door een deskundig persoon die door zowel NRC als mij honderd procent wordt vertrouwd. Gebleken is dat mijn financiën op orde zijn en dat er niets verdachts te vinden is. Wilmer Heck heeft die bevinding niet in zijn hit piece gemeld.

*** Wat betreft het “nu” in je vraag. Afgelopen drie jaar heb ik inkomsten verworven met diverse activiteiten die niets met MH17 te maken hebben. Dit jaar hoop ik mijn inkomen volledig met journalistieke activiteiten te verwerven, waaronder (maar niet alleen) MH17-onderzoek.

Wat was je oorspronkelijke beroep?

* Ooit beginnen als zelfstandig ondernemer in 1984.

Hoeveel heeft de crowdfunding voor Bonanza Media opgebracht? Dekt dat bedrag alle kosten of hebben jullie nog andere inkomsten?
Het inzamelen via crowdfunding ging heel snel en er zijn een aantal grote donateurs, die hele grote bedragen hebben overgemaakt. Heb je daar een verklaring voor?

* Bonanza Media is eigendom van Yana Yerlashova, Zij huurt mij in als freelancer. Het is niet aan mij om openheid van zaken te geven over haar financiën.
** Steven, wat verdien jij bij NRC? Ben je voor je levensonderhoud afhankelijk van NRC of heb je ook andere inkomsten?
*** Kun je jezelf wel ‘onafhankelijk’ noemen als je zo afhankelijk bent van één inkomstenbron? Of heb je naast NRC andere inkomsten?

Staan jullie in contact met de Russische inlichtingendiensten?

* Niet dat ik weet.
** Staan jij of een van je collega’s van NRC in contact met inlichtingendiensten van welk land dan ook?

*** Wat is je achterliggende bedoeling met deze vraag?

**** Je bent bekend met de techniek suggestieve vragen stellen, toch?

***** Ga je wel eens naar de hoeren?
****** Heb je gokschulden?
******* Ben je op een of andere manier chanteerbaar?
******** Kun jij bewijzen dat je geen CIA-asset bent?

Met de Russische overheid in algemene zin?

* Ja, heel handig als je bijvoorbeeld een visum aan wilt vragen.

Met de advocaten van Poelatov?

* Nee. Maar ik hoop dat dat snel verandert.

Hoe is het gesprek met Doebinski tot stand gekomen?

* Door hard werken, journalistiek snuffelwerk, netwerken. En een beetje geluk.
** Stel je deze vraag in opdracht van een inlichtingendienst of probeer je te leren van collega journalisten door middel van het lospeuteren van beroepsgeheimen?

Hebben jullie zelf weet van de herkomst van de JIT-stukken die jullie publiceren?

* Bonanza media doet enkel uispraken over de inhoud van de gelekte documenten. Alle vragen die direct of indirect betrekking hebben op de bron(nen) worden door ons genegeerd. Zoals jij heel goed weet is dat normaal gebruik onder professionele journalisten en van levensbelang voor de bron(en) en de journalisten. Zie de zaak Julian Assange, Wikileaks.

Kunnen jullie uitsluiten dat deze via inbraak of hacken zijn verkregen?

* Zie antwoord op vorige vraag.

In hoeverre kunnen jullie jezelf ‘onafhankelijk’ noemen gezien het feit dat Jana Jerlasjova afkomstig is van de Russische staatszender RT?

* Voor de volledige honderd procent. Niemand behalve Yana en ik bepaalt waar wij wel en niet over berichten.

Als ik stel dat het erop lijkt dat Moskou via gelekte stukken een mediacampagne voert in de aanloop van het proces, wat is dan je reactie?

* Wat bedoel je precies met “Moskou”? Het ‘Poetin-regime’? Graag exact formuleren wat je bedoelt.
** Dan zou ik stellen dat je die indruk zou kunnen krijgen, in die zin dat hetzelfde in westerse media constant gebeurt als er een nieuwsfeit over MH17 bekend wordt. De pluriformiteit in de berichtgeveing laat in beide kampen enorm te wensen over.

In hoeverre kun je iets zeggen over de kwaliteit van het MH17-onderzoek alleen op basis van persconferenties van het JIT en materiaal dat de SBOe zelf online heeft gezet?

* Heel veel, indien aangevuld met gegevens uit eigen onderzoek en dat van anderen. Graag verwijs ik naar de vele publicaties  die ik heb gedaan.

Is het niet aannemelijk dat in het onderzoek zelf veel meer (en origineel ) materiaal/bewijs zit?

* Dat mag je wel hopen.

Heeft jullie werk nu aangetoond dat MH17 NIET kan zijn neergehaald door een Russische Boekinstallatie, zoals het OM stelt?

* Nee. Het is niet onmogelijk dat de MIVD slechter is geïnformeerd dan het Openbaar Ministerie en ‘wisdom of the crowd’. Mocht dat zo zijn, dan heeft Nederland een zeer ernstig probleem met zijn inlichtingendiensten, dunkt mij.

Het zou fijn zijn als je voor morgenmiddag reageert en voor plaatsing van je stuk de inhoud van deze artikelen goed bestudeert:

NRC: ‘Olet non Olet’ 
en
Van NRC tot polder-PRAVDA 

Met vriendelijke groet,
Max van der Werff