Nutteloze Idioot in Moskou


Tweet: “Dat de GRU de Nederlandse journalist betaalde is nog niet het ergst, maar het feit dat Max van der werff bewust verkeerde informatie over de straaljager heeeft gepromoot, de versie die zelfs het ministerie van Defensie officieel publiekelijk heeft afgewezen, is een dieptepunt.”

De gewraakte tweet is inmiddels verwijderd, maar hier gearchiveerd.


Roman Dobrokhotov – Bellingcat's Russische partner

De Nederlandse blogger Max van der Werff interviewt zijn advocaat Stalina Gurevich.

Stalina Valeryevna, vertel ons hoe u advocaat bent geworden, wanneer u advocaat bent geworden en of u tijdens uw loopbaan altijd advocaat bent geweest.

Vanaf ongeveer het midden van groep 10 wist ik dat ik onderzoeker zou worden. Ik kwam het instituut binnen bij de rechtenfaculteit. Tijdens mijn studie verdiende ik natuurlijk zoveel als ik kon en was verkoper en administrateur in een schoonheidssalon. Maar zodra ik afstudeerde van de 3e opleiding ben ik meteen in dienst getreden bij de politie. Dit was in 1999. Onderzoeker, rechercheur, onderzoeksleider… Later begon ik me verkrampt te voelen tussen alle voorschriften en ben ik gestopt. In 2005 heb ik de status van advocaat gekregen en sindsdien heb ik niets anders gedaan, nou ja, behalve creatieve activiteiten.

U vertegenwoordigde Anatoly Shariy. Kunt u ons vertellen waar zijn zaak over ging?

Mark Feigin beschuldigde Anatoly publiekelijk van het plegen van misdaden tegen de seksuele integriteit van minderjarigen. Natuurlijk gingen we naar de rechtbank en wonnen die zaak. Feigin moest deze informatie intrekken, maar hij kalmeerde niet en bleef leugens over Anatoly verspreiden. We wonnen opnieuw een rechtszaak. Nu probeer ik Feigin strafrechtelijk aansprakelijk te stellen voor het opzettelijk niet naleven van de rechterlijke beslissing.

Persoonlijke vraag. Weet u waarom uw ouders u Stalina noemden? Is dit echt uw naam? Zo ja, bent u tevreden met deze naam?

Dit is echt mijn naam en het was ook de naam van de zus van mijn betovergrootmoeder. Het heeft niets te maken met Jozef Stalin. Deze Hebreeuwse naam betekent ‘onoverwinnelijkheid’.

U behartigt de belangen van de Nederlandse blogger Max van der Werff in een smaadzaak tegen de Russische journalist Roman Dobrokhotov. Wat zijn de merites van deze zaak?

Volgens de Russische jurisprudentie moet de beklaagde zijn aantijgingen bewijzen. Laten we eens kijken wat Dobrokhotov hiervoor gaat doen, terwijl hij het proces duidelijk vertraagt. In ieder geval is de verspreiding van lasterlijke informatie onaanvaardbaar en we zullen intrekking daarvan eisen.

Uw cliënt heeft u carte blanche gegeven en u heeft de aanklacht ingediend namens hem en namens anonieme Russische inlichtingenofficieren. Waarom?

Het civiele recht voorziet niet in persoonlijke aansprakelijkheid voor laster. De rechtbank stelt alleen vast dat de verspreide informatie onjuist en lasterlijk is en eist om deze in te trekken. Er is geen straf voor de beklaagde voor opzettelijke laster. Daarom heb ik gekozen voor een dubbele methode om mijn cliënt te beschermen: zijn eer en waardigheid beschermen in een civiele procedure en hem beschermen, als slachtoffer van smaad, in een strafrechtelijke. De Russische wetgeving voorziet in een dergelijke parallelle beschermingsmethode in gevallen van deze categorie.

Bellingcat-partner Dobrokhotov beweert dat Max wordt betaald door de GRU. Hij stelt dat dit alleen in strijd is met de wet als Max kan bewijzen dat de beschuldiger te kwader trouw heeft gehandeld. Als de beschuldiger gewoon ongelijk heeft zonder het te weten, is er geen sprake van een overtreding van de wet, stelt Dobrokhotov. Wat is uw standpunt vanuit een juridisch perspectief?

Het Plenum van het Hooggerechtshof is in deze zaak absoluut duidelijk:
de betrouwbaarheid van de verspreide informatie moet worden bewezen door de beklaagde, in dit geval Dobrokhotov. Als hij geen bewijs kan overleggen, is hij verplicht het in te trekken, ongeacht of hij geloofde in de verspreide informatie of wist dat deze onjuist was. Dit gaat over een civiele zaak. In een strafzaak moeten de opsporingsautoriteiten bewijzen dat Dobrokhotov op de hoogte is van de onjuistheid van de verspreide informatie. Ik denk dat een dergelijk gegeven zal worden vastgesteld na een deskundige studie van de apparatuur die bij hem in beslag is genomen.

Naast de civiele rechtszaak die Max van der Werff heeft aangespannen, is er op basis van de civiele procedure ook een strafzaak aangespannen tegen The Insider. In deze strafzaak zal Dobrokhotov worden opgeroepen als getuige, niet als verdachte. Leg alstublieft deze zeer verwarrende situatie uit.

Als door onderzoek wordt vastgesteld dat Dobrokhotov opzettelijk een leugen verspreidde, zal hij worden vervolgd.

Pardon. Ik doelde op de verwarring dat Dobrokhotov, georganiseerd door u, getuige zal zijn in de rechtszaak tegen The Insider, waarvan hij zelf de oprichter en eigenaar is. Hoe kun je van hem verwachten dat hij tegen zichzelf getuigt? Wat is uw strategie?

Dobrokhotov zal geen getuige zijn tegen The Insider. Hij is persoonlijk aansprakelijk voor wijdverbreide laster als in een strafzaak wordt bewezen dat hij rechtstreeks betrokken is bij de totstandkoming en verspreiding van de tekst van het artikel. Zijn getuigenis is hiervoor in principe niet nodig, het afsluiten van computeronderzoeken en getuigenverklaringen is voldoende.

Journalisten en commentatoren in Nederland melden dat Van der Werff een hulpmiddel is voor de Russische autoriteiten. Voormalig Rusland-correspondent Olaf Koens noemt hem een “schoft”, “complotdenker”, “zetbaas voor de Russische inlichtingendiensten” en “FSB-handlanger”

Olaf Koens: “Vanuit je doorzonwoning in Eindhoven Russische desinformatie de wereld insturen is naargeestig. Dat in opdracht doen van de Russische inlichtingendiensten is kwaadaardig. Daarmee in Rusland mensen op laten pakken is… ja, wat is dat? Crimineel? Smerig? Het is laf, bovenal laf.”

Steven Derix, Nederlandse correspondent voor de NRC:

“In Nederland heeft MH17-blogger Max van der Werff een klacht ingediend bij de Raad voor Journalistiek tegen journalist Robert van der Noordaa. In Rusland, waar geen onafhankelijke rechterlijke macht is, zet hij het strafrecht in.”

Over de opmerkingen van buitenlandse journalisten kan ik zeggen dat Max na de uitspraak van de rechtbank, die hopelijk zal aantonen dat de door Dobrokhotov verspreide informatie niet overeenkomt met de werkelijkheid, van hem een intrekking van de lasterlijke informatie eisen in het rechtsgebied van het land waar het is verspreid.

Bellingcat en The Insider publiceerden een artikel waarin Yana Yerlashova, Max van der Werff en Bonanza Media worden genoemd als instrumenten van de Russische inlichtingendienst GRU. Beide organisaties beweren dat de gepubliceerde gegevens zijn verkregen door een hackercollectief genaamd Black Mirror. Hoe aannemelijk is deze stelling naar uw mening?

Het is niet alleen onwaarschijnlijk, maar bedreigt Dobrokhotov ook met strafrechtelijke aansprakelijkheid voor het verzamelen van informatie over iemands privéleven en illegale toegang tot computerinformatie. Aangezien het onmogelijk is dat hij dit niet begrijpt, ben ik er zeker van dat al deze uitspraken niets meer zijn dan het misleiden van de samenleving om de gepubliceerde leugens te verklaren.

Bellingcat en The Insider hebben de namen, foto’s en andere details van de vermeende Russische inlichtingenofficieren gepubliceerd. In de meeste landen van de wereld is dit een strafbaar feit. Hoe zit het met de Russische wetgeving?

In Rusland is het verzamelen en verspreiden van informatie over het leven van een persoon een misdrijf of een administratieve overtreding, afhankelijk van het aantal gepleegde acties. Maar nogmaals, om willekeurige foto’s te publiceren met de woorden: “kijk, dit zijn undercoveragenten”, is niet hetzelfde als foto’s van undercoveragenten publiceren. Ik ben er zeker van dat dit artikel, net als alle andere gezamenlijke ‘onderzoeken’ van de Insider en Bellingcat, in werkelijkheid alleen voegwoorden en voorwendsels bevat.

Westerse journalisten noemen Van der Werff een nuttige idioot van de Russische staat. Uw reactie?

Het is moeilijk om commentaar te leveren op andermans domheid. Ik kan net zo goed zeggen dat, te oordelen naar de mate van effectiviteit van de onderzoeken van de buitenlandse journalist, hij een nutteloze idioot is.

7 augustus 2021