MH17 – de Leugen regeert

21 november 2014

Voor de zoveelste keer een sensationele ‘onthulling’:
‘Aanslag op Nederlanders in Charkov beraamd’, kopt de NOS.


Ko Colijn krijgt in De Volkskrant gelukkig ruimte om een aantal belangrijke kanttekeningen bij het bericht te plaatsen:

– Fakebericht zou wanhoopspoging kunnen zijn om de Navo te mobiliseren
– Bepaalde mensen in Kiev zijn ongelukkig met de quasi erkenning van de rebellen. Zoiets zet kwaad bloed
– Wat zou eigenlijk het belang van Russische kant zijn om een dergelijke aanslag te plegen?

Het bericht werd door Valentyn Nalyvaichenko, hoofd van de Oekraïense veiligheidsdienst SBU, de wereld in gestuurd voordat de Nederlandse regering op de hoogte werd gesteld. Dat laatste is op zijn zachts gezegd merkwaardig.

Daders en Motief

Het was dezelfde Nalyvaichenko die in augustus beweerde keiharde bewijzen te hebben dat de rebellen MH17 met opzet hebben neergehaald. Althans, het was hun bedoeling om passagiersvlucht Aeroflot A320 uit de lucht te schieten en op die manier Rusland van een casus belli te voorzien.
De ‘keiharde bewijzen’ zijn uiteraard geheim. Zelfs zo geheim dat we er nooit meer iets over zullen horen. Alles dat met MH17 te maken heeft is geheim, tenzij het oncontroleerbare informatie betreft die belastend lijkt voor de rebellen en/of Rusland. Dan worden we gehersenspoeld met desinformatie.

Moordwapen kwam uit Rusland

Op 18 juli, een dag na het neerstorten van MH17, verklaarde Oekraïne’s minister van Buitenlandse Zaken Pavl Klimkin dat het honderd procent uitgesloten is dat het eigen leger het passagiersvliegtuig heeft neergehaald en dat de rebellen absoluut geen Buk-M1 op het regeringsleger hebben buitgemaakt.

Dit wordt nog eens bevestigd door kolonel Lysenko:

KRO Brandpunt-reporter

Moordenaars wissen sporen

Lysenko beweert dat de rebellen in het diepste geheim kogeltjes uit de lichamen van zestig overledenen hebben verwijderd. De moordenaars hadden het wapen, het motief en probeerden ook nog sporen van de misdaad te wissen.
Dat wissen van sporen werd eerder al gemeld door Vice-premier Volodimir Groisman van Oekraïne. De NOS meldde zonder voorbehoud “Er is gerommeld met zwarte dozen”. Twee dagen later: Niet geknoeid met voice recorder.

Rusland beweert in tegenstelling tot Klimkin en Lysenko dat het Oekraïense leger wel degelijk BUK-batterijen in de buurt van het oorlogsgebied had en maakte tijdens een persconferentie van 21 juli satellietfoto’s en andere gegevens bekend.

Oekraïne beweerde dat de Russische satellietfoto’s nep zijn zonder dat toe te lichten en kwam met eigen satellietbeelden. Het Russische ministerie van Defensie maakte aannemelijk dat de door de Oekraïense SBU van Valentyn Nalyvaichenko openbaar gemaakte data gemanipuleerd en volkomen onbetrouwbaar zijn.

Volgens de Duitse Inlichtingendienst BND in der Spiegel hebben de rebellen het passagiersvliegtuig neergehaald met een op Oekraïne buitgemaakte BUK. De verhalen van de Oekraïense regering en de BND kunnen niet beiden waar zijn. Wel beiden onwaar.

De rol van Nederland

Nederland is de leider van het strafrechtelijke onderzoek.
Oekraïne, België, Australië en Nederland vormen tezamen het Joint Investigation Team (JIT) dat onderzoek doet naar de oorzaak van de MH17-tragedie.

Drie hypotheses over wie MH17 heeft neergeschoten domineren het debat:

1- Rebellen schoten MH17 neer (met of zonder hulp van Rusland)
2- Oekraïne schoot MH17 neer
3- Rusland schoot MH17 neer

Over Russische propaganda maken weinigen zich in het Westen illusies. Zo werd de ‘satellietfoto met bewijs dat straaljager MH17 neerschoot‘ al snel genadeloos onderuit gehaald.
Maar veel bezwaarlijker zijn de leugens van het Oekraïense regime. Dit land heeft immers een vetorecht bedongen op de publicatie van gegevens die belastend voor zichzelf zijn.

De Nederlandse regering zegt dat dit niet waar is:

Behandeling van Kamervragen op overheid.nl (PDF http://tinyurl.com/mxa4r5m)

Klopt het [dat] er een schriftelijke overeenkomst is tussen Oekraïne, België, Nederland en/of Australië over het openbaar maken van het onderzoek naar de toedracht? Klopt het dat elk land de openbaarmaking daarvan kan blokkeren door een non-disclosureovereenkomst?

Antwoord van het kabinet:
“Neen. Op 24 juli jl. hebben Nederland en Oekraïne het hierboven genoemde MoU gesloten waarin Oekraïne de verantwoordelijkheid voor het onderzoek naar de ramp aan Nederland delegeert. […] Er is geen sprake van een non-disclosure overeenkomst.”

Er is geen geheime overeenkomst, maar het Ministerie weigert geheime deal MH17 openbaar te maken.

Ook weigert de Nederlandse regering om in het openbaar Kiev als een van de drie verdachten te benoemen. Die houding kan alleen worden verklaard door de geopolitieke belangen die in het geding zijn in het Oekraïne-conflict. Waarheidsvinding is bij die houding zeker niet gediend en het risico bestaat dat Nederland zich in een gewapend conflict laat meezuigen.

President Poroshenko heeft al laten weten dat Oekraïne niet zal terugdeinzen voor een Totale Oorlog met Rusland.


Geopolitieke confrontatie Verenigde Staten versus Rusland

Vrijwel direct na de vliegramp kwam minister van Buitenlandse Zaken van de VS, John Kerry, met de mededeling dat er ‘overweldigende bewijzen’ zijn voor het feit dat de rebellen met Russische hulp MH17 uit de lucht hadden geschoten.

Het beste bewijsmateriaal dat de Amerikanen hebben vrijgegeven ziet er niet al te overtuigend uit:

Een aantal deskundigen, allen pro-NAVO, pro-VS, vinden het heel begrijpelijk dat de Verenigde Staten bewijsmateriaal niet vrijgeven. Het is logisch dat men de tegenstander geen inzicht wil geven in de inlichtingencapaciteit van de eigen veiligheidsdiensten.

Deze argumentatie kan alleen de totaal onnozelen overtuigen.

Heel veel is bekend over de mogelijkheden van satellieten en andere platforms waarmee informatie van het strijdtoneel kan worden vergaard. Commerciële satellieten kunnen op aarde details van 25cm vanuit de ruimte waarnemen en er zijn speciale systemen die elke raketlancering vastleggen, zelfs bij een dicht wolkendek. Zie voor technische uitleg hier en hier.

De Verenigde Staten hadden de coördinaten van de afvuurplek bekend kunnen maken zonder duidelijkheid te verschaffen hoe die gegevens zijn verzameld.
Maar zelfs hoofd-officier van Justitie Fred Westerbeke van het JIT krijgt geen gegevens van de Amerikanen. Helemaal niets.
Hebben de Amerikaanse spionagesatellieten iets heel anders geregistreerd?

Oekraïne wel, Maleisië niet welkom.

Een van de verdachten is lid van het team dat de misdaad onderzoekt, maar het land dat vierenveertig burgers en een Boeing 777 verloor, wordt uitgesloten. Voor Maleisië moet dat ondraaglijk zijn en dat is het ook.
Aanvankelijk werden de verschillen tussen de juridische systemen als reden voor de weigering opgevoerd, maar al snel bleek dat Oekraïne niet wil dat Maleisië in het onderzoeksteam zit.
Premier Rutte vloog speciaal naar Kuala Lumpur om de kou uit de lucht te halen. Op vijf november vond hij het logisch dat Maleisië meer bij het onderzoek betrokken wordt. Tot op heden heeft Maleisië echter nog steeds geen uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan JIT.

Iedereen is verantwoordelijk, dus niemand is verantwoordelijk

Wat zijn we een ongelooflijk goed land“, vertelde een emotionele Frans Timmermans een paar dagen na zijn speech in de VN-Veiligheidsraad die vol stond met onware beschuldigingen aan het adres van de rebellen.
De feel good pep talk van Timmermans zorgde voor een rally ’round the flag zoals we in Nederland zelden hebben gezien. De bad guys zijn gewaarschuwd.


Timmermans heeft nooit excuses aangeboden voor zijn valse beschuldigingen en is inmiddels naar Brussel verdwenen.

Nederland blijft zich volledig identificeren met het liegende regime in Kiev en heeft er zelf voor gekozen conflictpartij te zijn. Niks eerlijk, gedepolitiseerd en onafhankelijk onderzoek. Niks transparantie.

Gebaseerd op gedrag in het verleden is van de Nederlandse staat volgende strategie en informatiemanagement te verwachten:

– Stilte
– Laten verdwijnen en manipuleren van bewijsmateriaal. (1) (2)
– Archiefonderzoek. Wat niet in de eigen papieren kan worden gevonden, is nooit gebeurd. (3) (4)
– Afschuiven van verantwoordelijkheden: “Niet opportuun“.

Wij zijn daar ongelooflijk goed in.

Andere artikelen m.b.t MH17:

Scenario’s en complottheorieën
De propaganda rond onderzoek MH17
Ooggetuigen MH17 genegeerd