Onderzoeksproject Matroesjka

Onderwerp: berichtgeving Nederlandse media over RuslandINHOUD

1. Introductie
2. Systematiek
3. Onderzoeksvragen
4. Publicaties
5. Vervolgonderzoek

INTRODUCTIE

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren waarschuwde eind 2018 voor de invloed van Russische desinformatie op het Nederlandse debat. In een door de Nederlandse staat gefinancierde studie ‘Politiek en Sociale Media Manipulatie‘ een jaar later:

“Wij hebben geen buitenlandse desinformatiecampagne of nep-actiegroepen gevonden, rond de Provinciale Staten- en Europese parlementsverkiezingen van 2019.” [Blz 8]

In dezelfde studie worden twee nieuwsbronnen tegen elkaar afgezet: mainstream media versus hyperpartisan alternatieve media. Inhoudelijk onderzoek dat met controleerbare feiten onderbouwt wat desinformatie is en wat niet, viel buiten het bereik van de studie.

Pro-establishment versus anti-establishment

Wij kiezen voor deze neutralere indeling, omdat uitvoerig onderzocht moet worden in welke mate ook mainstream media desinformatie en ‘junknews’ produceert.

Onderwerp van onderzoeksproject Matroesjka:
Berichtgeving van Nederlandse mainstream media over Rusland.

SYSTEMATIEK

Onderzoeksproject ‘Matroesjka’ begint bescheiden met het afbakenen van het onderzoeksgebied. In de eerste fase wordt een beroep gedaan op ‘wisdom of the crowd’ en specifieke thema’s geselecteerd.

Als pilot kiezen wij twee publicaties in De Groene Amsterdammer waarin getrokken conlusies zijn gebaseerd op gegevens uit een database van ongeveer drie miljoen tweets.

ONDERZOEKSVRAGEN

a) Zijn de claims van De Groene Amsterdammer verifieerbaar?
b) Zijn de claims van de Groene Amsterdammer waar?
c) Welke media hebben over de artikelen in De Groene Amsterdammer bericht?
d) Wat is de kwaliteit van de in c) genoemde berichtgeving?
e) Wat is de rol van fact checkers?
f) Aanvullende vragen die tijdens het onderzoek opkomen.

PUBLICATIES

Bevindingen van het onderzoek zullen worden gepresenteerd in de vorm van artikelen, datasets en andere gegevens. Het onderzoek wordt zo veel mogelijk openbaar uitgevoerd en is 100% verifieerbaar.

In tegenstelling tot De Groene kiezen wij ervoor alle te gebruiken datasets direct openbaar te maken.

Publicatie 1
[PDF met de gegevens]
Onderwerp: Zijn de claims van De Groene Amsterdammer verifieerbaar?

Update 11 november: Publicatie 2
– Engelstalig
[PDF met de gegevens]

VERVOLGONDERZOEK

Na de eerste fase wordt geëvalueerd of het zinvol en mogelijk is het onderzoek uit te breiden.